Home

Každý, ať si to momentálně přizná nebo ne, touží po kontinuitě s minulostí a otisku své stopy do budoucnosti. Jako jednotlivci zapadáme do velkého víru dějin, ale jako velký rod jsme jistě více k povšimnutí. Když jsem jen tak namátkou zalovil ve vodách internetu, byl jsem veselý z toho jaká různorodá zaměstnání a zájmy, koničky mají jednotlivci se jménem Kolafa.

Také by vás to zajímalo? Přejete si, aby jste o sobě napsali vy sami a ne někdo jiný? Přejete si poznat další lidi se jménem Kolafa? Navázat kontakty, obchodní spojení, vyměnit si zkušenosti a poznání?

(Luboš Kolafa, Czech republic, Pilsner)